top.jpg
English | Tiếng Việt
Untitled Document
 
 
Trang chủ  
Giới thiệu  
Sản phẩm 
Dịch vụ 
Hỗ trợ
Liên hệ
 
     
 
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Chiều dài : 5.5m / 18'
Chiều rộng : 2.3m / 7'6"
Sức chở : 10 người
Tốc độ : 55-60 km/h (30-32 knots)
Công dụng : Tàu giải trí.
 
   
 
       
 
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Chiều dài : 7.2m / 23'7"
Chiều rộng : 2.3m / 2.3m
Sức chở : 14 người
Tốc độ : 60-65 km/h (32-35 knots)
Công dụng : Tàu giải trí.

 
       
       
 
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Chiều dài : 8.5m / 27'10"
Chiều rộng : 2.3m / 7'6"
Sức chở : 18 người
Tốc độ : 55-65 km/h (30-35 knots)
Công dụng : Tàu chở khách và tham quan, du lịch
 
 
 
   
 
       
 
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Chiều dài : 9.6m / 31' 6"
Chiều rộng : 3.2m / 10' 6"
Sức chở : 22 người
Tốc độ : 40-50 km/h (25-27 knots)
Công dụng : Tàu giải trí.
 
       
 
     
   
     
Copyright (c) 2003 Dat Thanh. All Rights Reserved.